بالماسکه

مرا آن دل که بر دریا زنم، نیست

 

و شاید...

غمگین ترین اتفاق دنیا

همانیست که روزی هزار بار در ذهنم مرور می شود

اما 

نمی افتد که نمی افتد...!

 

✔ دختر بهار و این همه غیرمنتظره طوری...

✔ بعضیا حوصلشون که سر میره، فکر میکنن دلشون تنگ شده!

 

مورخ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴به وقت 21:48 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

چیزی نیست...

فقط کمی خستگی پشت پلکهایم جمع شده!

بماند که قید بعضی چیزها و بعضی آدمها را زدم

بماند که پدربزرگ جان مریضی اش را بهانه رفتن کرده و دلش برای مادربزرگ جان تنگ شده

بماند که این روزها "کریس" سازش ناکوک است

و بماند که ...

همه این ها بماند برای روز مبادایی که قرار است اتفاق بیفتد!

 

عکس عاشقانه جدید

 

 

مورخ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴به وقت 23:18 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

می شود دوباره توی دلم شنا کنی؟!

می دانم دلم پر از صخره و جلبک است

اما مگر دریا بدون سنگ و خزه هم می شود؟!!!

دلم نه به اندازه اقیانوس است، نه نهنگ دارد و نه مروارید

اما آسمانش آبیِ آبیِ آبیست

می شود دوباره توی دلم شنا کنی؟! 

 

از طرف "من"

به قرمزترین ماهی کوچک دلم

 

 

√ 94 همتون ، سبــز!

√ صفت : cool 

 

مورخ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳به وقت 22:0 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

دیر شد... خیلی دیر...!

زمانی که بساطش را جمع کرده بود!

خودم راهی اش کردم.

چه شادی غم انگیزی!!!

 

مورخ پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳به وقت 14:7 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

MisS-A