بالماسکه

مرا آن دل که بر دریا زنم، نیست

 

نه کسی میاد

       نه کسی میره

            اوضاع بدجوریه...!!!

 

مورخ شنبه نوزدهم مهر 1393به وقت 14:51 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

و...

مثلا یک عدد "من" 

و یک عدد دوست صمیمی

و یک عدد آمفی تئاتر دانشگاه هنر

و یک لیوان شربت آلبالو

و یک عدد عینک

و آن رقاص های سفیدپوش

باشد...!

همه دنیا هم ارزانی خودشان...!

 

عکس زیبا - جالب - منتخب - جدید - شگفت اور

 

مورخ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393به وقت 9:59 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

تو هنوز هم قهرمان داستان منی...!

 

+ یک دنیا سپاس بخاطر یواشکی نویس هایت، عاقل ترین دیوانه!

 

مورخ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393به وقت 23:1 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

این بار، مقصد دور تر از این حرف هاست 

من می روم 

و رها جان

و این چمدان زهوار در رفته

علی الدوام به دور از نرخ های نجومی تهران و اراجیف خاله زنکی.

 

 

+ سفری باید، برای تغییر احوالات...!

+ تو بمان با دگران، واااای به حال دگران!!!

 
مورخ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393به وقت 12:30 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

MisS-A